Referaty

Referat to forma wypowiedzi, literacka lub literacko-naukowa, prezentująca dane zagadnienie. Jest to wypowiedź pisemna, zazwyczaj przygotowana przygotowana do wygłoszenia w kręgu zainteresowanych osób.

Referat może poruszać różnorodną tematykę, a jego głównym celem jest przekazanie wiedzy na jakiś temat. Zachowanie całkowitego obiektywizmu nie jest w nim obowiązkowe, dlatego może też może zawierać krytyczne uwagi autora.

Cechami referatu powinny być rzetelność, logiczna kompozycja i komunikatywność, dlatego stotną kwestią jest zachowanie merytorycznego przekazu. Referat ma charakter odtwórczy, a jego zadaniem jest zaprezentowanie konkretnego obszaru tematycznego w sposób przemyślany.

Sztuczna inteligencja stojąca za Odrabiarką stara się zastosować te warunki.

Napisz referat dla mnie